Groz-yhdenkäden rasvaprässi

43071GROZ

4 leukainen nippasuutin, säädettävä