Den Hänninen ja MDI-toiminto pitävät huolen varaosavarastoista

Oikeita varaosia aina saatavilla

Alkuperäiset varaosat

Jokaisen traktorinkäyttäjän toiveena on, että paikallisessa varaosapisteessä olisi aina saatavilla juuri hänen tarvitsemiaan osia. Maallikko voi luulla, että asia ratkeaisi sillä, kun myyntipisteessä pidettäisiin mahdollisimman suurta varaosavarastoa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tilojen eikä kustannusten vuoksi, vaan on viisainta keskittyä siihen, että saatavilla on oikea määrä juuri niitä osia, joita kyseisellä alueella tarvitaan.

Logistiikkainsinööri Den Hänninen on vastannut Valtralla MDI-toiminnasta noin kahden vuoden ajan. Lyhenne MDI tulee sanoista Managed Dealer Inventory, eli jälleenmyyjän varaosatäydennyssuunnittelu.

– MDI-toiminnan etuna on parempi osien saatavuus. Tarvittavat osat löytyvät useammin hyllystä ja tarvitaan vähemmän kiireellisiä pikatilauksia. Toiminta tehostuu, kun varastossa ei seiso liikaa käyttämättömiä osia ja osat kulkevat kiireettöminä viikkotilauksina, kertoo Hänninen.

Den Hänninen hoitaa Valtralla varastontäydennyssuunnittelua yhdessä satojen eri myyntipisteiden kanssa. Esimerkiksi hyvin kysyttyjä suodattimia on jokaisen myyntipisteen varaosavarastossa, mutta harvoin tarvittavia ohjaamorunkoja ei kannata pitää varastossa. MDI-järjestelmä auttaa myyntipistettä pitämään varastossaan oikean määrän juuri tarvittavia varaosia. Kun eri nimikkeitä on kymmeniä tuhansia olisi tämän tekeminen käsin hyvin vaikeaa.

Yhteistyötä myyntipiseen kanssa

MDI-toiminnassa yhdistetään myyntipisteen ja AGCO:n varaosavarastojen tiedot. Varaosien kulutusta seurataan myyntipisteittäin. Kun kulutushistoriaa on kertynyt vähintään vuoden verran voidaan kysyntäennusteessa tunnistaa kysynnän kausivaihteluja ja sen mukaan ehdottaa mitä osia, milloin ja paljonko kannattaa tilata.

– Parametrit sovitaan yhdessä myyntipisteen kanssa. Esimerkiksi alle kaksi kertaa vuodessa myytäviä osia ei pidetä jälleenmyyjän varastossa. Sitä useammin meneviä pidetään riippuen esimerkiksi siitä mikä on niiden varastoarvo. Yhdessä mietitään ylä- ja alarajat, tilausmäärät jne. Viikoittain jälleenmyyjälle lähtee ehdotus, jonka hän voi hyväksyä, hylätä tai muokata. Myyntipisteet hyväksyvät keskimäärin noin 85 prosenttia ehdotuksista.

MDI-järjestelmä on käytössä useimmissa Euroopan maissa sekä esimerkiksi Brasiliassa ja Pohjois-Amerikassa. Järjestelmään tulee mukaan jatkuvasti uusia jälleenmyyjiä. Järjestelmällä on mahdollista hoitaa myös takuuanomuksia, nähdä onko jotain osaa saatavana naapuripisteessä ja tehdä paljon muuta. Tulevaisuudessa MDI:llä voidaan myös suunnitella muiden kuin AGCO:n osien täydennystä myyntipisteissä.

Kun esitellään uusi traktorimalli, niin sen tarvitsemista varaosista ei ole aluksi saatavissa historiadataa. Tätä varten Valtran huoltopalveluissa luodaan varaosasuositus, jonka mukaan jälleenmyyjät osaavat tilata varastoon sopivasti uuden traktorimallin varaosia.

Varaosatäydennyssuunnittelu

  • Mukana 721 jälleenmyyjän toimipistettä
  • Ehdotettuja osarivejä 720 000 vuodessa
  • Jälleenmyyjä hyväksyy 85 % ehdotuksista

Lue myös